miércoles, 6 de enero de 2010

Reportatje

PER NADAL ENS ARRUINEM!

La cantitat de diners que es gasten per nadal

Per las fites de nadal es gasten una gran cantitat de diners en regals, menjar, loteria i altres productes.

Text: Aleix Martinez


Duran aquestes dates tan senyalades en las que ens trobem com son las vacances de nadal les despeses de una familia es dupliquen, ja que es fan una cantitat de regals elevada i un gran nombre de dinars i supars familiars.

Aquest any a causa de la crisis economica els gastos cauran un 4'3% de manera que cada familia destinara 910 euros a les seves compres, 41 euros menys que a l' any 2007.

Un estudi informa que cada familia destinara 367 euros a la compra de menja(40'3% dels presupost total)357 euros en la compra de regals(39'2%)y 186 euros en sortides(20'5%)Tot i aixo, per les vacances de nadal es fa una despesa economica inmensa.